i samarbete med

Nu beräknar vi ditt klimatavtryck

Testet tar ungefär 5 minuter

Frågorna är indelade i tre kategorier:
boende, resande och shopping

Läs mer om ClimateHero